Domů

Domů

Obchodní podmínky WANNAB.CZ

Ceny

 • Veškeré ceny za zboží, dopravu a jiné druhy plateb jsou uvedeny na webových stránkách www.wannab.cz ve svém aktuálním znění. Ke všem cenám má kupující zákazník přístup bez omezení. Veškeré ceny jsou zákazníkovi přístupné bez toho, aniž by předem zadával své osobní údaje.
 • Veškeré ceny uvedené na www.wannab.cz jsou uváděny včetně případného autorského poplatku a poplatku za historický elektroodpad.
 • Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu zobrazení v e - shopu www.wannab.cz a není - li u nich poznámka, že jde o zboží, které se už neprodává. Takové zboží není v e – shopu vidět, ale je možné se k němu dostat přes internetové vyhledávače.
 • Společnost Extreme Distribution s.r.o. (prodávající) si vyhrazuje právo změnit cenu vystaveného zboží.
 • Společnost Extreme Distribution s.r.o. (prodávající) si vyhrazuje právo změnit cenu již objednaného zboží a to v případě, kdy je cena v systému zadána chybně, v případě navýšení ceny jeho dodavatelem, v případě výchylky kurzu měny, či pokud by prodej zboží za tuto cenu prodávajícímu způsobil finanční újmu. Prodávající je povinnen o změně ceny kupujícího zákazníka neprodleně informovat. Kupující zákazník má v tomto případě nárok na odstoupení od kupní smlouvy bez sankcí.
 • Společnost Extreme Distribution s.r.o. (prodávající) si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, a to v případě, kdy je cena objektivně a zjevně nepřiměřená hodnotě objednaného zboží.
 • Náklady, které vzniknou kupujícímu zákazníkovi při použití dálkových komunikačních prostředků v souvislosti s prohlížením internetového obchodu, komunikací se zaměstnanci nebo technickými prostředky prodávajícího a s uzavřením kupní smlouvy, jsou hrazeny pouze kupujícím zákazníkem.
 • Kupující zákazník bere na vědomí, že ceny za dříve odeslanou objednávku mohou být prodávajícím finančně dotovány. Není proto možné vyžadovat stejné ceny například v případě, že je zákazníkovi zboží zasíláno opětovně.

 

Podmínky poskytování slev

 • Veškeré slevy je možné uplatnit pouze v případě nákupu v našem e-shopu www.wannab.cz
 • Veškeré slevy jsou poskytovány z ceny zboží včetně DPH.
 • Veškeré slevy, které se týkají e – shopu www.wannab.cz poskytujeme pouze registrovaným zákazníkům.
 • Veškeré slevy jsou nepřeveditelné na jinou osobu - jsou spojeny pouze s uživatelským účtem zákazníka.
 • Slevy je možné uplatnit i na zboží, které je zlevněné, či v akci.
 • Na základě rozhodnutí společnosti Extreme Distribution s.r.o. (prodávajícího) nevzniká na poskytování slev jakýkoliv právní nárok, slevy jsou poskytovány, rozhodne – li tak prodávající a to v závislosti na splnění podmínek, které jsou stanoveny pro jejich poskytnutí.
 • Společnost Extreme Distribution s.r.o. (prodávající) si vyhrazuje právo kdykoliv změnit systém slev a podmínky pro poskytování slev.
 • Podmínky pro uplatnění slevy na další nákup se řídí pravidly, které naleznete ZDE.

 

Ochrana osobních údajů spotřebitele

 • Společnosti Extreme Distribution s.r.o. (prodávající) shromažďuje se souhlasem  zákazníků jejich osobní údaje, a to jméno a příjmení, adresu, telefonní spojení a email. Tyto údaje zajišťují především usnadnění budoucích objednávek kupujících zákazníků.
 • Osobní údaje, které budou sděleny kupujícím, nepředává prodávající žádné další osobě.
 • Zákazník tímto souhlasí, že mu můžou být prodávajícím sdělovány emailem či telefonním spojením obchodní sdělení a novinky (tzv. newslettery), nabídky, inzerce a účast v průzkumech trhu či anketách.
 • Údaje, které jsou o zákazníkovi v systému uchovány, může zákazník kdykoliv změnit po přihlášení ve svém nastavení účtu.